Tulevaisuusseminaari 30.9.2015

12.10.2015 09:21

- seminaarin aineisto 

OHJELMA
9.00 – 9.15 Avaus (Heikki Jämsä, INFRA ry, hallituksen puheenjohtaja)
- vaikuttaminen ja viestintä
- vaalivaikuttamisen osumia
9.15 - 10.45 TEEMANA MITEN ALALLE UUSIA TEKIJÖITÄ / OSAAMINEN JA KOULUTUS
9.15 – 9.40 Miten nuoria alalle (Janne Suntio, Vetovoima ry)
Koulutustarpeet ja opiskelijamäärät:
09.40 – 10.00 Työntekijät (Antti Sulamäki, AMIEDU)
10.00 – 10.20 Insinöörit (Simo Hoikkala, Metropolia)
10.20 – 10.40 Diplomi-insinöörit (Terhi Pellinen, Aalto Yliopisto)
Keskustelu päällystealan näkökulmasta
10.45 - 13.30 TOIMIKUNTIEN / VALIOKUNTIEN ESITYKSET
• Esityksissä käsitellään alan lähiajan haasteita ja toiminnan tulevia painopistealueita kunkin toimikunnan/valiokunnan näkökulmasta
10.45 – 11.00 Tekninen valiokunta (Tero Ahokas)
11.00 – 11.15 Ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta (Antti Lyytinen)
11.15 – 11.30 Asfalttinormitoimikunta (Pirjo Kuula)
11.30 – 12.30 Lounas
12.30 – 12.45 Laboratoriotoimikunta (Vesa Laitinen)
12.45 – 13.00 Asiakirjatoimikunta (Matti Heino)
13.00 – 13.15 Tiemerkintävaliokunta (Harri Linnakoski)
13.15 – 13.30 Hankintamenettelyt Ad hoc (Tero Ahokas)
13.30 – 14.00 Keskustelu
14.00 – 14.30 Kahvi
14.30 – 15.00 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet (Ville Alatyppö)