Dgitaalisten päällysteurakoiden työpaja 23.8.2016

04.10.2016 15:03

- työpajan materiaali

Työpajan avaus (Heikki Jämsä, INFRA ry)

Digitalisaation kehittäminen maanteiden kunnon hallinnan tehostamiseksi (Katri Eskola, Liikennevirasto)

Digipäällystepilotin esittely (Tero Ahokas, ELY-keskus)
• Idea ja tavoite
• Hankintatapa: Kilpailutus ja aikataulu
• Pilottikohteiden kuvaukset
 
Millainen on digitaalinen suunnitelma? Esimerkkitapausten esittelyä. (Petri Niemi, Finnmap Inra Oy)
 
Digitalisaation mahdollisuudet tuotantoprosessissa: Pilottiurakoiden digitaaliset minimivaatimukset ja bonusmahdollisuudet (Ari Tulus, Wirtgen Oy)
 
Työryhmien tulosten purku