Kuntien asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016

PANK ry:n Asiakirjatoimikunta on laatinut Asfaltti- ja tiemerkintäurakka-asiakirjat. Työryhmän konsulttina on toiminut Matti Heino (Infratec Oy).

Asiakirjoihin liittyvistä mahdollisista puutteista/virheistä ja epäselvistä kohdista sekä uusista ideoista asiakirjojen edelleen kehittämiseksi voi välittää tietoa Matti Heinolle, joka vastaa asiakirjojen päivityksestä. Matti Heinoon voi ottaa yhteyttä sähköpostilla matti.heino@infratec.fi.

Mikäli haluat asiakirjojen päivityksistä automaattisesti tietoa, niin voit ilmoittaa sähköpostisi PANK ry:n sihteerille Tarja Hellströmille (sähköposti tarja.hellstrom@infra.fi). 

 
1. Ohjeosa
- Johdanto_Ohje_2016 (pdf)
- Ohje_liite_1_2016 (excel)
- Ohje_liite_2_2016 (word)
 
2. Asfaltointitöiden urakka-asiakirjat (symboli A)
- A_Asiakirjaluettelo_2016 (word)
- A_Tarjouspyyntö_2016 (word)
- A_Tarjouslomake_1_2016 (word)
- A_Tarjouslomake_2_2016 (word)
- A_Tarjouslomake_3_2016 (word)         
- A_Tarjouslomake_4_2016 (word)        
- A_Tarjouslomake_5_2016 (word)      
- A_Tarjouslomake_6_2016 (word)           
- A_Tarjouslomake_7_2016 (word)        
- A_Tarjouslomake_8_2016 (word)
- A_Urakkaohjelma_2016 (word) 
- A_Työturvallisuusasiakirja (word)
- A_Arvonmuutosperusteet (pdf)
- A_Määrämittausperusteet (word)
- A_Työselostus_hankekohtainen (word)
- A_Urakkasopimusluonnos (word)
- A_Työohjelmamalli (word)
 
3.  Tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat (symboli T)
- T_Asiakirjaluettelo_2016 (word)
- T_Tarjouspyyntö_2016 (word)
- T_Tarjouslomake_1_2016 (word)
- T_Tarjouslomake_2_2016 (word) 
- T_Tarjouslomake_3_2016 (word)         
- T_Tarjouslomake_4_2016 (word)        
- T_Urakkaohjelma_2016 (word
- T_Työturvallisuusasiakirja (word)
- T_Määrämittausperusteet (word)
- T_Työselostus_hankekohtainen (word)
- T_Urakkasopimusluonnos (word)
- T_Työohjelmamalli (word)
 
4. Pienurakka (asfaltointi- ja/tai tiemerkintätöiden asiakirjat) (symboli P)
P_OSA_A_2016
- P_OSA_A_Asiakirjaluettelo_2016 (word)
- P_OSA_A_Tarjouspyyntö_2016 (word)
- P_OSA_A_Tarjouslomake_1_2016 (word)
- P_OSA_A_Tarjouslomake_2_2016 (word)
- P_OSA_A_Tarjouslomake_3_2016 (word)         
- P_OSA_A_Urakkaohjelma_2016 (word) 
- P_OSA_A_Työturvallisuusasiakirja_2016 (word)
P_OSA_B_2016
- P_OSA_B_Urakka-asiakirjat_2016
 
Asiakirjatuki