28.1.2016

Menetelmäpäivä 28.1.2016
 

Avaussanat ja kierrätysmassojen suunnittelu
Vesa Laitinen, Lemminkäinen Infra Oy

What we have learned during Remix project
Michalina Makowska, Aalto-yliopisto

Kiviaineksen mineraalikoostumuksen kuvaus
Pirjo Kuula, Tampereen teknillinen yliopisto
 
Kiviainesvertailukoe 2015
Sami Similä, Destia Oy
 
Asfalttivertailukoe 2015
Henri Väisänen, Lemminkäinen Infra Oy
 
Vertailukoetulosten tilastollinen tulkinta
Pertti Virtala, Destia Oy
 
Raskaiden ajoneuvojen tierakenteeseen aiheuttamat rasitukset
Case: Vähäliikenteisen tien monitorointi.
Antti Kalliainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 
Paneelikeskustelu: Kiviainesnäytteenotto
Antti Tikkakoski, Destia Oy; Mika Hiltunen, Destia Oy; Raimo Peräkylä, Raimo Peräkylä
Oy; 
 
Testausselosteiden vaatimukset
Katriina Tallbacka, Inspecta Sertifiointi Oy
 
Tilaisuuden päätös ja keskustelu