Opinnäytteet ja muut selvitykset

PTM-mittausepävarmuudesta aiheutuvat riskit

Työraportti 31.01.2011

* * * * * * * * * * * * * * *

Diplomityö, Ilkka Taipale

Arviointi asfalttipäällysteiden uusimisesta kestoikään perustuvalla hankintamenettelyllä