Käytöstä poistetut menetelmät

Voidaan käyttää työohjeena, soveltuvin osin