Työohjeena soveltuvin osin

0101 VAAKOJEN TARKISTUS JA KALIBROINTI 11.09.1995

0102 SEULOJEN KALIBROINTI 16.06.1999

0103 NÄYTEMÄÄRÄT 11.09.1995

0104 TEMPEROINTIKAAPPIEN JA HAUTEIDEN KALIBROINTI 21.04.1999

1001 SIDEAINEEN NÄYTTEENOTTO 10.04.1995

1002 SIDEAINENÄYTTEEN KÄSITTELY 10.04.1995

1003 SIDEAINEEN TALTEENOTTO ASFALTISTA 15.11.1996

1101 SIDEAINEET, BITUMIN TUNKEUMA 11.09.1995

1110 BITUMIN MURTUMISPISTE FRAASSIN MUKAAN 24.02.1998

1112 SIDEAINEET, PEHMENEMISPISTE RENGASKUULA-M 11.09.1995

1407 HAIHDUTUSJÄÄNNÖS 07.09.1999

1409 BITUMIEMULSIO, MURTUVUUS HIEKKAAN 07.09.1999

1501 VARASTOITAVUUS, TÖLKKIKOE 07.09.1999

1502 PALAUTUMA 07.09.1999

1503 KUMIBITUMIN PALAUTUMA 07.09.1999

1504 KUMIBITUMIN PEHMENEMIS- PISTE-ERO, PINTA-POHJA 07.09.1999

2001 KIVIAINESNÄYTTEIDEN OTTAMINEN JA KÄSITTELY 04.05.1995

2101 RAKEISUUSMÄÄRITYS, KUIVASEULONTA 10.04.1995

2102 RAKEISUUSMÄÄRITYS, PESUSEULONTA 10.04.1995

2103 RAKEISUUSMÄÄRITYS, HYDROMETRIKOE 17.04.2002

2106 HUMUSPITOISUUS, NaOH-MENETELMÄ 15.06.1995

2107 KIINTOTIHEYS pyknometri, avopyknometri, vedessä pun 04.05.1995

2108 VEDEN ADSORPTIO 15.05.2009

2109 KIVIAINEKSET, VESIPITOISUUS, UUNIKUIVAUS 19.04.1996

2111 HUMUSPITOISUUS, POLTTOMENETELMÄ 15.06.1995

2202 MUOTOARVO 07.09.1999

2203 KIVIAINEKSET, RAEMUOTO, LIUSKEISUUS 21.11.1995

2204 KIVIAINEKSET, RAEMUOTO, LIUSKEISUUS YLEINEN 21.11.1995

2205 HIOUTUVUUS 07.09.1999

2208 KIVIAINEKSET, KUULAMYLLYKOE, TUOTETESTI 11.09.1995

2209 HAURAUSARVO 07.09.1999

2210 MURSKAUTUNEISUUS 11.12.1997

2211 MURTOPINTALUKU 19.04.1996

2404 HIENOAINEKSET JA TÄYTEJAUHEET TYHJÄTILA, RIG 20.03.1995

2405 KALKKIKIVIJAUHEEN LIUKOISUUS SUOLAHAPPOON

2408 LENTOTUHKAN HIILIPITOISUUS, POLTTOMENETELMÄ 04.05.1995

2409 HIENOAINEKSET JA TÄYTEJAUHEET TOLUEENILUKU 04.05.1995

4001 NÄYTTEENOTTO 05.08.1997

4002 TEMPEROINTI JA KUIVAAMINEN 04.08.1995

4003 MASSAN VALMISTUS LABORATORIOSSA 03.08.1995

4004 PÄÄLLYSTENÄYTTEEN VALMISTUS ( TIIVISTYS LIER 05.08.1997

4101 SIDEAINEPITOISUUS, UUTTOHAIHDUTUSMENETELMÄ 10.04.1995

4102 SIDEAINEPITOISUUS, UUTTOSUODATUSMENETELMÄ 30.01.1995

4103 SIDEAINEPITOISUUS MASSASENTRIFUGIMENETELMÄ 23.05.1995

4104 SIDEAINEPITOISUUS, FILLERISENTRIFUUGIMENETELMÄ 30.01.1995

4105 SIDEAINEPITOISUUS, UUTOSSENTRIFUGIMENETELMÄ 15.11.1996

4106 SIDEAINEPITOISUUDEN MÄÄRITYS POLTTOMENETELMÄ 08.03.2002

4107 PÄÄLLYSTEEN RUNKOAINEKSEN RAKEISUUS 10.04.1995

4108 ASFALTTIMASSAN TIHEYS, LASKENNALLINEN MENETELMÄ 30.01.1995

4109 ASFALTTIMASSAN TIHEYS, RICEN MENETELMÄ 16.01.1995

4110 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TIHEYS ILMA-VESIPUNNITUS 04.05.1995

4111 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TIHEYS, ULKOMITTAMENETELMÄ 04.05.1995

4112 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TIHEYS ILIMEYTYS-PINTAKUIVAUS 04.05.1995

4114 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA JA MUUT TILAVUUDET 23.05.1995

4115 TIIVISTETTÄVYYS KIERTOTIIVISTINMENETELMÄ 11.12.1997

4202 HALKAISUVETOLUJUUS 21.05.1996

4203 STABIILISUUS, MARSHALL-KOE 15.06.1995

4205 DEFORMOITUMINEN PYÖRÄURITUSLAITTEESSA 12.01.1996

4206 VÄSYMISKOE 24.10.1996

4208 JAKSOLLINEN VIRUMISKOE 25.01.2002

4209 KULUMINEN, SRK 20.08.1996

4301 VEDENKESTÄVYYS, HALKAISUVETOMENETELMÄ 21.05.1996

4302 ASFALTTIPÄÄLLYSTE, PAKKASKESTÄVYYS, HALKAISUVETOMENETELMÄ 20.08.1996

4303 ASFALTTIPÄÄLLYSTE VEDENKESTÄVYYS, RULLAPULLOKOE 04.08.1995

4401 VALUASFALTIN PAINUMA 04.05.1995

5101 HEILURIKITKA 07.09.1999

5202 PALVELUTASO, PTM-AUTO 15.06.1995

5203 ASFALTTIPÄÄLLYSTEET, TASAISUUS 15.11.1996

5204 MAPVISION 07.09.1999

8101 MERKINTÄMASSA, VÄRI JA LUMINANSSI 20.03.1997

8508 TIEMERKINTÖJEN NÄKYVYYS ECODYN-MITTAUS 26.10.2000

 

Käytöstä poistetut menetelmät, jotka ovat prEN-, TIE- tai ASTM -menetelmiä (PANK tehnyt kansilehden):

1104 LIUKOISUUS 07.09.1999 kansilehti -> TIE 111

1201 BITUMILIUOKSEN JAKOTISLAUS 07.09.1999 kansilehti -> prEN 13358

1401 KINEMAATTINEN VISKOSITEETTI TERVAVISKOSIMETRILLÄ kuvat puuttuvat, hyväksyntäpäiväys epäselvä

1405 LASKEUMA 07.09.1999 kansilehti -> TIE 164

1406 MURTUVUUS 07.09.1999 kansilehti -> 'TIE 166

1409 BITUMIEMULSIO, MURTUVUUS HIEKKAAN 07.09.1999 kansilehti -> prEN 13075-1

1501 VARASTOITAVUUS, TÖLKKIKOE 07.09.1999 kansilehti -> TIE 187

1502 PALAUTUMA 07.09.1999 kansilehti -> TIE 451

1503 KUMIBITUMIN PALAUTUMA 07.09.1999 kansilehti -> prEN 13398

1504 KUMIBITUMIN PEHMENEMIS- PISTE-ERO, PINTA-POH 07.09.1999 kansilehti -> prEN 13399

2205 HIOUTUVUUS 07.09.1999 kansilehti -> TIE 237

4117 LAJITTUMINEN, SH-MENETELMÄ 07.09.1999 kansilehti -> -> TIE 436

4204 JÄYKKYYSMODULI 07.09.1999 kansilehti -> TIE 434

5101 HEILURIKITKA 07.09.1999 kansilehti -> prEN 13036-4